SIKKENS PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

RUBBOL BL MAGURA

Wodorozcieńczalna, matowa emalia akrylowo-alkidowa modyfikowana poliuretanem do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym,
z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne konstrukcje drewniane. Odporność na temperaturę do 80ºC (np. grzejniki).

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku w czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, przez co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich, głęboko matowych powierzchni.

RUBBOL BL SATURA

Wodorozcieńczalna emalia poliuretanowo-akrylowa o połysku satynowym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym,
z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne konstrukcje drewniane. Odporność na temperaturę do 80ºC (np. grzejniki).

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku w czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, przez co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich powierzchni o satynowym wykończeniu.

RUBBOL BL AZURA

Wodorozcieńczalna emalia poliuretanowo-alkidowa o wysokim połysku do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości, podlegających dużym obciążeniom powłok malarskich na odpowiednio przygotowanym podłożu drewnianym, metalowym, z twardego tworzywa sztucznego i na starych powłokach malarskich (również na emaliach alkidowych). Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Preferowane zakresy stosowania to drzwi, ściany działowe, zabudowy drewniane i inne wewnętrzne konstrukcje drewniane.

Właściwości
Produkt jest bezwonny i ekologiczny. Jest łatwy w użyciu: ma długi czas otwarcia, świetnie się rozprowadza i wykazuje wysoką zdolność krycia. Dobrze kryje krawędzie i szybko schnie. Wykonane nim powłoki malarskie mają stabilny stopień połysku w czasie, są trwałe, odporne na blokowanie, obciążenia i na działanie detergentów, przez co dobrze się czyszczą. Umożliwia uzyskiwanie eleganckich powierzchni o wysokim połysku.

BUBBOL SATURA PLUS

Uretanowo-alkidowa, kryjąca emalia syntetyczna o połysku satynowym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Do wykonywania wysokiej jakości, końcowych powłok malarskich z satynowym połyskiem na odpowiednio przygotowanych podłożach drewnianych i metalowych (żelaznych i nieżelaznych). Stosowany przede wszystkim do odpowiednio przygotowanych konstrukcji drewnianych we wnętrzach pomieszczeń.
Z uwagi na satynowe wykończenie powłoki, szczególnie nadaje się do podłoży o nierównomiernej powierzchni lub chropowatych, maskując drobne ich nierówności, oraz wszędzie tam, gdzie z przyczyn utrudnionego dostępu istnieje obawa nierównomiernego rozprowadzenia powłoki. Produkt do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz. Może być również stosowany do malowania okien.

Właściwości
Emalia Rubbol Satura plus spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym emaliom o satynowym połysku należącym do nowej generacji lakierów VOC 2010. Produkt zapewnia optymalne warunki użytkowe porównywalne ze sprawdzonymi emaliami na bazie żywicy alkidowej starej generacji. Rubbol Satura plus daje gwarancję uzyskania optymalnego rezultatu. Emalia Rubbol Satura plus tworzy bardzo wytrzymałą powłokę odporną na działanie słabych kwasów i detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym. Po całkowitym wyschnięciu, powłoka jest odporna na zadrapania. Produkt szybko schnie i dobrze się rozprowadza.

 WAPEX 660

Dwuskładnikowy, epoksydowy materiał powłokowy do posadzek i ścian wewnątrz obiektów budowlanych

Zastosowanie
Powierzchnie poziome (ruch pieszy i kołowy) oraz pionowe, wewnątrz obiektów budowlanych. Pomieszczenia użytkowe o normalnym i wysokim obciążeniu w obszarze prywatnym.
Przykłady obiektów:
Podłogi w domowych pomieszczeniach technicznych, takich jak pomieszczenia energetyczne, wentylacyjne, pralnie, kuchnie, pomieszczenia hobbistyczne, garaże (tylko dla pojazdów ogumionych). Do obciążonych i łatwych w czyszczeniu wewnętrznych powierzchni na tynkach wapienno-cementowych, tynkach cementowych, tynkach gipsowych, budowlanych płytach gipsowo-kartonowych, na betonie, tkaninie z włókna szklanego i na nośnych dwuskładnikowych starych powłokach malarskich.
Przykłady obiektów: ściany korytarzy hotelowych, ściany szpitali i przychodni lekarskich, również w obszarze pracowni rentgenowskich i innych pomieszczeń narażonych na promieniowanie radioaktywne, ściany wykonane w włókna szklanego, ściany w sanitariatach i w innych pomieszczeniach wilgotnych, np. w myjniach samochodowych, itp.

Właściwości
Produkt rozcieńczalny w wodzie, bezwonny. Wysoka odporność na ścieranie.
Łatwe czyszczenie. Wykazuje dobre właściwości odkażające po ekspozycji na cez
i kobalt, potwierdzone świadectwem badania niemieckiego Krajowego Instytutu Badania i Kontroli Materiałów (BAM) na zdolność do dekontaminacji (dekontaminacja napromieniowanych powierzchni według DIN 25 415 część 1/ ISO 8690), nr 1.4/0342 z dnia 23.10.97.
Wysoka odporność na działanie wody i typowych środków czyszczących. Podwyższona odporność na działanie środków chemicznych, takich jak: 10% roztwory kwasów i zasad, oleje i smary, benzyna i olej napędowy. Przy silniejszym działaniu środków chemicznych możliwe są ograniczenia w kolorystyce. W razie wątpliwości należy zwrócić się o poradę.

REDOX BL MULTI PRIMER

Wodorozcieńczalny podkład poprawiający przyczepność do różnych podłoży, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Wodorozcieńczalny podkład antykorozyjny do gruntowania i wykonywania pośrednich powłok malarskich na podłożach ze stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, twardego PCV i drewna (z wyjątkiem drewna żywicznego i tropikalnego). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, zarówno do pokrywania nowych podłoży jak i do prac renowacyjnych na powłokach istniejących. Typowe przykłady z szerokiego spektrum zastosowań: bramy i ogrodzenia z kutej stali, ślusarka aluminiowa, profile z niektórych typów PCV (po odpowiednim przygotowaniu i sprawdzeniu przyczepności), elementy złożone z różnych typów materiałów (np. elementy drewniane skręcane stalowymi lub ocynkowanymi śrubami), grzejniki żeliwne, ocynkowane parapety zewnętrzne, rynny, spusty czy też profilowane blachy ocynkowane używane jako materiały okładzinowe dachów i ścian.

Właściwości
Z uwagi na wodny charakter produktu, jego warstwa mokra nie jest agresywna dla decydowanej większości powłok malarskich i materiałów budowlanych. Wysoka przyczepność i elastyczność spoiwa akrylowego daje bardzo szerokie możliwości stosowania. Właściwości te pozwalają często na zastosowanie produktu jako doskonałego gruntu kontaktowego oraz stabilizującego podłoże przy renowacji powłok proszkowych stosowanych min. na okładzinowych blachach ocynkowanych oraz profilach aluminiowych okien. Z uwagi na różnorodność przypadków i stopień skomplikowania, odpowiedni proces renowacji powłok proszkowych należy skonsultować z Działem Technicznym Sikkens i przeprowadzić próby. Wystarczająco długi czas otwarcia i doskonała rozlewność dają możliwość tworzenia gładkich równomiernych powłok gruntujących pod emalie dekoracyjne o wysokim połysku, gdzie efekt dekoracyjny nie może być zaburzony nierównościami. Produkt dobrze kryje krawędzie, co jest istotne przy zastosowaniach antykorozyjnych i ochronnych. Krótki czas schnięcia umożliwia naniesienie niektórych systemów powłokowych w ciągu jednego dnia roboczego. Niewielka emisja rozcieńczalników organicznych oraz bezwonność, pozwala na bezpieczną i przyjemną aplikację w pomieszczeniach. Odporność powłoki na temperaturę do 60°C pozwala na stosowanie na grzejnikach (stosowanie renowacyjne na grzejnikach pokrytych proszkowo – po konsultacjach i próbach jak napisano wyżej). Możliwość barwienia w systemie Color-Mix pozwala tworzyć wraz z emaliami nawierzchniowymi systemy powłokowe dające efekt krycia bez konieczności nakładania dodatkowych warstw w kolorach typowo słabo kryjących. Możliwość barwienia podkładu na kolor widocznie inny niż planowany kolor powłoki nawierzchniowej daje natomiast możliwość samokontroli lub kontroli co do poprawności naniesienia powłoki podkładowej lub antykorozyjnej na całości zabezpieczanej powierzchni.